Jogi nyilatkozat

FIGYE-LŐ ŐR Kft (Székhely: 2092 Budakeszi, Szél u. 42.) minden tőle telhető, és ésszerű erőfeszítést megtett és megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a www.figyeloor.hu internetes honlapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában.

Mindezek ellenére, az FIGYE-LŐ ŐR Kft, sem közvetlenül, sem pedig ráutaló, vagy közvetett módon nem vállal szavatosságot a jelen honlapon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a honlapot vagy a rajta közzétett információkat részben vagy egészben megszüntesse.

Axon Kft, nem vállal felelősséget a honlapon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért.

A www.figyeloor.hu honlapon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. Az FIGYE-LŐ ŐR Kft nem vállal felelősséget a honlaphoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

Az FIGYE-LŐ ŐR Kft nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlapok használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Az FIGYE-LŐ ŐR Kft honlapjának bármelyik olyan felhasználója, aki a honlap felhasználásával információt szolgáltat az FIGYE-LŐ ŐR Kft részére elfogadja, hogy az FIGYE-LŐ ŐR Kft-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint az FIGYE-LŐ ŐR Kft az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni kivéve, ha a Felek erről külön szerződésben másképp nem rendelkeztek.

Az FIGYE-LŐ ŐR Kft tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat.

Kizárólag a megjelölt célra használja fel, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek és minden tőle telhető és ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy a www.figyeloor.hu oldalairól más cégek és egyéb szervezetek honlapjára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért az FIGYE-LŐ ŐR Kft nem vállal felelősséget. Ezen honlapok használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Az FIGYE-LŐ ŐR Kft honlapjai és az azokon található minden képi, hang- és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az FIGYE-LŐ ŐR Kft kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy a FIGYE-LŐ ŐR Kft fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Az FIGYE-LŐ ŐR Kft minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

FIGYE-LŐ ŐR Kft - 2011

 

Rendezvény biztosítás

Rendezvények teljeskörű biztosítása, szakszerű irányítása rendőrségi tapasztalatokkal rendelkező munkatársakkal !

 

Magánnyomozás

Törvényes keretek között teljes diszkrécióval végezzük -e speciális tevékenységet

 

Távfelügyelet

Vállalatoknak, családi és hétvégi házak 24 órás távfelügyelete!

 

Biztonsági berendezések

Az általunk ajánlott vagyonvédelmi eszközök esetében a megbízhatóság és az esztétikum, valamit a kezelőbarát megoldások az elsődleges szempontok.

Tanúsítványok

Kapcsolat

FIGYE-LŐ ŐR Biztonsági Szolgálat

Cím: 2092 Budakeszi, Szél u. 42.
Telefon: 06 (23) 457-420
Fax:      06 (23) 457-421
E-mail: figyelo@t-online.hu